Simbionix ANGIO MENTOR Suite™

  • Kod: SX AM Suite
  • Poleć produkt

Symulator ANGIO Mentor umożliwia praktyczne ćwiczenie procedur wewnątrznaczyniowych przeprowadzanych pod kontrolą aparatury rentgenowskiej w pracowni hemodynamicznej, sali zabiegowej i sali operacyjnej, podczas rozległej i kompletnej wirtualnej symulacji. Zapewnia on pełne indywidualne i zespołowe rozwiązanie treningowe dla ćwiczących na wszystkich poziomach zaawansowania oraz w różnych dyscyplinach, włączając kardiologię interwencyjną, radiologię naczyniową i interwencyjną, chirurgię naczyniową, chirurgię klatki piersiowej, elektrofizjologię, neuroradiologię interwencyjną, neurochirurgię oraz chirurgię urazową. 
Zastosowanie unikalnej technologii umożliwia realistyczną wizualizację anatomii oraz pracę instrumentariów. Połączenie tej technologii z zaawansowanym systemem haptycznym dostarcza wizualnej i dotykowej informacji zwrotnej, która realistycznie naśladuje wygląd i odwzorowuje odczucie realistycznej interwencji wewnątrznaczyniowej. 
Stałe opracowywanie nowych treści i aktualizacja istniejących modułów o nowe procedury i urządzenia, umożliwia stworzenie najbardziej wartościowego produkt ANGIO Mentor. 
W połączeniu PROcedure Rehearsal Studio™ liczba i różnorodność przypadków staje się nieograniczona. Cechy i korzyści ANGIO Mentor 
Pomieszczenie do angiografii/ pracownia hemodynamiczna/ hybryda symulacji sali operacyjnej 
- tworzenie w czasie rzeczywistym ciągłej fluoroskopii, mapy, obrazowania CINE oraz DSA 
- symulacja ramienia C oraz poruszanie stołem pacjenta za pomocą panelu kontrolnego 
- możliwość przechowywania i przeglądania obrazów/sekwencji 
- nauka i ćwiczenie poszczególnych etapów procedury 
- zapoznanie się z różnymi anatomiami również tymi trudnymi i rzadkimi, które mogły nie wystąpić podczas szkolenia bez użycia tego symulatora 
- poprawa umiejętności technicznych i wydajności 
- możliwość zastosowania różnorodnych narzędzi diagnostycznych i urządzeń stosowanych w kardiologii interwencyjnej 
- popełnianie błędów i radzenie sobie z komplikacjami w czasie rzeczywistym 
- poprawa umiejętności obrazowania oraz bezpieczeństwa podczas użycia sprzętu RTG 

Zarządzanie pacjentem 
Korzystanie z ANGIO Mentor skutkuje wyższym poziomem umiejętności specjalistycznych, co pozwala na zapewnienie pacjentom lepszej opieki.

- pełny panel leków zawiera leki na nadciśnienie, antykoagulanty oraz środki trombolityczne 

- monitor parametrów życiowych i monitor EKG odzwierciedlają komplikacje lub reakcję na podane leki 
Wizualizacja ECHO umożliwia śródoperacyjną strukturalną i funkcjonalną ocenę serca w czasie rzeczywistym. Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE) oraz echokardiografia przezprzełykowa (TTE) oraz badanie dopplerowskie zostały włączone do kilku modułów kardiologicznych. 

Pomoce edukacyjne 
- widok struktur anatomicznych w 3D- umożliwia ćwiczącym pracę bez fluoroskopu, aby ułatwić im zapoznanie się z anatomią 
- Wirtualny trener- przeprowadza ćwiczącego przez procedurę poprzez wiadomości i ostrzeżenia 
- samouczek z instrukcją wykonywania ćwiczenia krok po kroku 
Obserwacja i ocenianie ćwiczących 
- dziennik procedur wykrywa i zapisuje wszystkie czynności użytkownika – użyte narzędzia, podanie kontrastu, obrazowanie, podawanie leków, zmiany hemodynamiczne oraz komplikacje 
- pełny raport z ćwiczenia przechwytuje i rejestruje obiektywne parametry: odpowiedni dobór i praca z narzędziami, błędy, komplikacje, kontrastowanie i obrazowanie. 

Program nauczania ANGIO Mentor 
Program nauczania uwzględniający symulator pełni ważną rolę w sukcesie centrów szkoleniowych i nauczaniu rezydentów. Liczba publikacji demonstruje ważność programu nauczania opartego na wirtualnej rzeczywistości oraz sugerują, że dzięki takiemu treningowi zmniejsza się ilość błędów podczas prawdziwych procedur chirurgicznych. 
Producent Systemów 3D we współpracy z kluczowymi liderami w edukacji medycznej oraz programów treningów wewnątrznaczyniowych stworzyli dobrze przemyślany program nauczania. Dzięki temu symulator służy jako narzędzie do uczenia się. Program nauczania ma zwiększyć motywację uczącego się poprzez przyjemne, efektywne i wydajne zdobywanie nowych umiejętności. Program nauczania ANGIO Mentor jest odpowiedni dla różnych specjalizacji włączając procedury wewnątrznaczyniowe takie jak radiologia interwencyjna, chirurgia naczyniowa, kardiologia interwencyjna oraz chirurgia klatki piersiowej. 
- program treningowy interwencji naczyń obwodowych 
- program treningowy interwencji wewnątrznaczyniowej aorty 
- Neurovascular Interventions Training Curriculum 
- program treningowy symulacji podstawowej kardiologii ogólnej 
- program treningowy podstawowych umiejętności elektrofizjologii serca

Platformy ANGIO Mentor 
Rodzina produktów ANGIO Mentor jest doskonałym przykładem naszego zaangażowania dla zapewnienia elastycznych i ekonomicznych rozwiązań dla szerokiego zakresu ustawień. Każda wersja naszego oprogramowania jest kompatybilna z naszymi platformami włączając PROcedure Rehearsal Studio. 

Zestaw ANGIO Mentor 
Tworzy realistyczne środowisko pracowni hemodynamicznej i angiograficznej z pełnowymiarowym manekinem, dużym monitorem fluoroskopu/ parametrów życiowych- idealny do prowadzenia szkolenia zespołów interdyscyplinarnych. 
System umożliwia wprowadzenie narzędzi w 5 opcjonalnych punktach dostępu i został opracowany uwzględniając ergonomię umożliwiając regulację wysokości oraz pozycjonowanie panelu kontrolnego ramienia C. 
Wykorzystanie klinicznego ramienia C w środowisku symulacyjnym jako element opcjonalny, pozwala kreować bardziej realistyczne środowisko i umożliwić prowadzenie pracy zespołowej podczas procedur wewnątrznaczyniowych. W tej konfiguracji fizyczna rotacja ramienia C jest odzwierciedlana zarówno w obrazie fluoroskopu jak i wirtualnym monitorze symulatora ramienia C. 


Biblioteka modułów ANGIO Mentor 

Stale rozbudowywana biblioteka modułów ANGIO Mentor zawiera interdyscyplinarne, wewnątrznaczyniowe procedury przeprowadzane w sali zabiegowej, pracowni hemodynamicznej lub sali operacyjnej. Moduły te zostały stworzone przy współpracy z wiodącymi lekarzami. Rozwój ANGIO Mentor jest ciągły- stale dodawane są nowe przypadki a istniejące moduły są aktualizowane, co umożliwia utrzymanie aktualności systemu. 
Biblioteka modułów umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności, które są podstawą rozwoju pewności i biegłości przeprowadzania różnorodnych technik i procedur wewnątrznaczyniowych. Biblioteka zawiera ponad 23 różne wewnątrznaczyniowe procedury, a ponad 158 unikalnych przypadków zapewnia dużą różnorodność modułów zaawansowanych procedur. Biblioteka ANGIO Mentor zapewnia bardziej realistyczne możliwości treningowe o wyższej jakości niż pozostałe wewnątrznaczyniowe symulatory dostępne w tej chwili na rynku. Poprzez dołączenie innowacyjnego PROcedure Rehearsal Studio liczba i różnorodność przypadków staje się nieograniczona. 

Dostępne moduły do wyboru*: 

1. Moduł ostrego udaru niedokrwiennego 
2. Moduł migotania przedsionków- ablacja (TSP & AF ) 
3. Moduł wymiany zastawki aortalnej 
4. Moduł zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz zamykania przetrwałego otworu owalnego (PFO) 
5. Moduł aterektomii 
6. Moduł umiejętności podstawowych w interwencjach wewnątrznaczyniowych 
7. Moduł poniżej kolana (BTK) 
8. Moduł podstawowych umiejętności 
9. Moduł interwencji w obszarze tętnicy szyjnej 
10. Moduł interwencji w obszarze mózgu 
11. Moduł interwencji w obszarze naczyń wieńcowych 
12. Moduł bifurkacji naczyń wieńcowych 
13. Moduł dostępu promieniowego naczyń wieńcowych 
14. Moduł CRM 
15. Moduł podstawowych umiejętności elektrofizjologicznych 
16. Moduł EVAR- naprawa tętniaków w aorcie brzusznej 
17. Interwencja w obszarze tętnicy biodrowej 
18. Moduł LAA (zamknięcie uszka lewego przedsionka) 
19. Moduł przewlekłej okluzji całkowitej (CTO) kończyn dolnych 
20. Moduł embolizacji obwodowej 
21. Moduł działania w obrębie nerek 
22. Moduł interwencji w tętnicy udowej powierzchownej (SFA) 
23. Moduł TEVAR (naprawa tętniaka naczyniowego) 
24. Zaawansowany moduł TEVAR- wkrótce 
25. Moduł nakłucia przezprzegrodowego 
26. Moduł urazowy 
*Możliwość osobnego dokupienia poszczególnych modułów