Hal S3201 Wielofunkcyjny symulator wysokiej wierności firmy Gaumard

  • Kod: GD S3201.L
  • Poleć produkt

Symulator Hal® 3201 ustanawia nowe standardy dla symulacji ludzkiego pacjenta. Bezprzewodowa technologia pozwala na pełną komunikację, kompresję oraz dostawę energii do jego funkcjonowania, bez konieczności stosowania zewnętrznych przewodów, kabli czy kompresorów. Hal® pracuje w sposób nieprzerwany podczas transportu. Nie przeszkadzają mu również warunki pracy w trakcie realizacji szkolenia. Przemieszczanie Hala® z miejsca zdarzenia na Oddział Ratunkowy czy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, podczas gdy wystawiana jest diagnoza oraz zachodzą działania mające na celu poprawę jego stanu, może odbywać się z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu medycznego oraz resuscytacyjnego. Kontrola Hala® możliwa jest na dystansie aż do 300 metrów oraz pomiędzy pokojami i piętrami w danych budynkach. Hal® swobodnie przechodzi pomiędzy stanami fizjologicznymi w odpowiedzi na polecenia wydawane bezprzewodowo z tabletu PC. Polecenia te mogą być wydawane głosowe, a uzyskiwane odpowiedzi funkcjonują w każdym języku.

Aby zapewnić wyższą jakość prezentowanych szkoleń Hal® zapewnia możliwość pracy w trybie automatycznym, ale także w trybie instruktora, gdzie jedna osoba może dowodzić całą grupą ćwiczących na manekinie. Parametry życiowe, w obu przypadkach, generowane są w czasie rzeczywistym. Hal® korzysta z wbudowanej biblioteki leków, identyfikuje rodzaj leku i jego objętość/ dawkę podaną w żyłę na prawej ręce lub przedramieniu, co skutkuje zmianą kondycji w czasie rzeczywistym i odwzorowuje prawdziwe kliniczne sytuacje. Poza medykamentami opisanymi w systemie istnieje również możliwość użycia leków umieszczonych w bibliotece lub wybór innych leków używając szablonu z oprogramowania.