Simbionix HYST MENTOR z 5 Podstawowymi Modułami

  • Kod: SX HM
  • Poleć produkt
HYST Mentor 
Najbardziej zaawansowany symulator do praktycznego treningu wykonywania histeroskopii. 
Najbardziej wszechstronny system treningowy dostępny dla chirurgów położniczo-ginekologicznych do diagnostycznej i terapeutycznej histeroskopii. Symulator zapewnia wysoce realistyczny i użyteczny trening operacji histeroskopowej, zarówno dla doświadczonych jak i początkujących lekarzy. 

HYST Mentor jest platformą umożliwiającą trening procedur histeroskopowych oraz wszechstronnym rozwiązaniem edukacyjnym. Tutoriale dydaktyczne są wykorzystywane do wprowadzenia i wyjaśnienia ,,najlepszej praktyki” wykonania podstawowych technik proceduralnych. Dodatkowo symulacja wysokiej wierności zapewnia realistyczny trening praktyczny, który umożliwia opanowanie instrumentów i zarządzanie powikłaniami. Różnorodne, kompletne procedury histeroskopowe są dostępne, aby zapewnić zakres odpowiednich doświadczeń przedklinicznych. Znaczący i przydatny obiektywny feedback ułatwia i zamyka proces nauczania, zapewniając spójne, efektywne i opłacalne rezultaty, które są trudne do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych metod nauczania. Platforma HYST Mentor 
Najnowocześniejsze narzędzie edukacyjne 
System konfiguracji HYST Mentor maksymalizuje korzyści wynikającej z symulacji wysokiej klasy oraz kompleksowego rozwiązania edukacyjnego. 
Symulator współpracuje z wysokiej klasy komputerem PC oraz 2 ekranami do kontroli symulacji i widoku procedury z wysoce precyzyjnym, mechanizmem haptycznym. 

Oryginalny resektoskop 
Przystosowany, oryginalny resektoskop jest używany, aby zapewnić kompletne doświadczenie symulacji, ułatwiającym zapoznanie się z narzędziami histeroskopowymi. Tak jak w rzeczywistości, resektoskop cechuje: 
• zawory wlotowe i wylotowe do transportu płynów 
• trzy wirtualne kamery: 0°, 12° i 30°, zawierające kolisty fokus, dla diagnostycznych i terapeutycznych procedur 
• pasywny element roboczy do elektrooperacji zawierający pedał nożny do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w symulowanym procesie 
• zaadaptowany zakres z kanałami roboczymi jest używany w podstawowych umiejętnościach histeroskopowych w module podstawowym 
• oryginalny histeroskopowy morcelator jest dostępny w module morcelacji 

Cechy i korzyści HYST Mentor 
W dodatku do praktycznego treningu kompletnych histeroskopowych procedur, histeroskopowy program treningowy HYST Mentor zapewnia zestaw pomocy edukacyjnych czyniąc go kompletnym rozwiązaniem szkoleniowym. 

Kompletny program treningowy 
Rozległa biblioteka modułów zapewnia kompletne rozwiązanie, zaprojektowane dla zorganizowanej integracji treningu histeroskopowego rezydenta w położnictwie i ginekologii. Moduły zawierają ćwiczenia podstawowych umiejętności i przypadków zawierających wirtualnych pacjentów z patologiami i różnorodną anatomią o różnych stopniach trudności. Łatwe przypadki diagnostyczne i małe polipy zapewniają idealne środowisko naukowe dla początkujących chirurgów, podczas gdy trudne mięśniaki zapewniają środowisko treningowe dla bardziej zaawansowanych chirurgów. 

Tutoriale dydaktyczne 
Treści dydaktyczne i filmy wprowadzają i wyjaśniają ,, najlepsze praktyki” w podstawowych technikach proceduralnych. 
Fotorealistyczna symulacja i realistyczne praktyczne szkolenie w zakresie komplikacji. 
HYST Mentor symuluje ważne wyzwania w histeroskopowych procedurach: 
• ustawienie i utrzymanie czystego obrazu 
• wykrywanie i koagulacja źródeł krwawienia 
• ćwiczenie obsługi płynów bez ryzyka dla pacjenta 
• doświadczenie i reagowanie na jedno z najczęstszych powikłań histeroskopowych- perforacji jamy macicy. Po przeprowadzeniu perforacji w symulacji nie można określić wnęki i konieczne jest zakończenie procedury przez uczącego się. 
• Kontrola Instruktora umożliwia kreowanie krwawienia, perforacji oraz scenariuszy ratunkowych (awaria przyrządu, wyciek płynu) na żądanie podczas sesji treningowej 


Obiektywny feedback 
HYST Mentor zapewnia wysoce realistyczny i użyteczny trening chirurgii histeroskopowej, z wysokimi wskaźnikami akceptacji zarówno dla doświadczonych jak i początkujących chirurgów. Raport z debriefingu zapewnia obiektywne oszacowanie wykonanego zadania oraz opcjonalne, zdefiniowane przez ekspertów oceny dotyczące wizualizacji, ekonomii, bezpieczeństwa oraz operacji płynami. Obrazy zapewniają dalsze pomoce naukowe, wizualizację ścieżki instrumentu oraz wizualizację powierzchni macicy. Film nagrany w trakcie ćwiczeń umożliwia odtworzenie pełnej interwencji. 

Realistyczna symulacja instrumentów histeroskopowych 
System symulacji wykorzystuje kliniczne resektoskopy aby ułatwić ćwiczenie obsługi przyrządów podczas histeroskopii. Kompleksowa różnorodność zmian i patologii anatomicznych umożliwia biegłe opanowanie technik histeroskopowych. 

Zarządzanie i ocena- korzyści dla wykładowców 
Tryb administratora umożliwia: 
• kreowanie i organizacja nowych użytkowników 
• opcjonalne konto gościa 
• śledzenie i ocenianie rozwoju umiejętności stażystów. Obiektywny feedback jest archiwizowany i zawsze dostępny zarówno dla wykładowcy jak i ćwiczącego 
• generowanie rozległych statystyk indywidualnych lub grupowych ćwiczeń, które również mogą być wykorzystywane do certyfikacji. 


Program nauczania HYST Mentor 
Program nauczania symulatora pełni ważną rolę w sukcesie centrów umiejętności i nauczania rezydentów. Liczba publikacji demonstruje ważność ustrukturyzowanego programu szkoleniowego VR i sugerują, że szkolenie oparte na wirtualnej rzeczywistości może zmniejszyć błędy podczas rzeczywistych procedur chirurgicznych. 
Simbionix współpracując z kluczowymi liderami edukacji medycznej i operacji zapewnia użytkownikom na całym świecie dobrze przemyślany program nauczania. Symulator tam pełni narzędzie do uczenia się. Programy nauczania mają na celu zwiększenie motywacji uczącego poprzez przyjemny, skuteczny i efektywnu sposób zdobuwania nowych umiejętnośic przy użyciu symulatorów. 
HYST Mentor jest symulatorem wirtualnej rzeczywistości dla nowo wykwalifikowanych chirurgów. Oferuje on trening w diagnostycznej i terapeutycznej histeroskopii. Ten program został włączony do specjalnie opracowanego programu nauczania w Szpitalu Uniwersyteckiego w Zurychu. Zgodnie z najnowszymi zasadami szkolenia praktycznego chirurdzy uzyskują wszechstronne uzdolnienia, aby skutecznie operować w dziedzinie ginekologii. 

Biblioteka modułów HYST Mentor 
HYST Mentor zawiera 8 różnych treningowych modułów symulacji w wirtualnej rzeczywistości przedstawiających wszechstronny program treningowy podstawowych umiejętności histeroskopowych, diagnostycznych i terapeutycznych procedur. Różne patologie i naturalne wariacje anatomiczne, zazwyczaj wymagające lat praktyki, mogą być praktykowane w skompresowanym czasie, w przyjaznym i bezpiecznym środowisku szkoleniowym. 
60 wirtualnych pacjentów dostępnych podczas symulacji zapewnia wiele godzin interesujących i istotnych doświadczeń przedklinicznych oraz ułatwiają szkolenie w zakresie biegłości w różnych technikach interwencyjnych. 

Dostępne są ćwiczenia podstawowych umiejętności, każde z nich koncentruje się na jednym ważnym kroku procedury, łatwe przypadek diagnostyczny i małe polipy zapewniają idealne środowisko naukowe dla początkujących chirurgów, podczas gdy wyzwania związane z mięśniakami pozwalają bardziej doświadczonym chirurgom na wypróbowanie nowych technik i zachowanie biegłości chirurgicznej. Możliwe jest również rozpoczęcie scenariuszy interwencyjnych/ratunkowych dla bardziej zaawansowanych chirurgów. 

1. Moduł diagnostycznej histeroskopii 
Moduł zawiera 12 wirtualnych pacjentów z różnorodnymi patologiami o różnym poziomie trudności. Ćwiczący zdobywa doświadczenie w wykorzystaniu optyki kątowej, drogi do stabilizacji obrazu oraz wizualizacji całej jamy w bezpiecznym środowisku. 
Przegląd skuteczności zapewnia feedback oraz powierzchnię wizualizowanej macicy, ergonomii interwencji (czas interwencji, ścieżka kamery), środki bezpieczeństwa interwencji (kolizji kamery ze ścianą macicy) oraz feedback z obsługi płynów. 
Cele kształcenia: 
• ustalenie rozciągnięcia macicy i jasnych warunków oglądania 
• potwierdzenie poprawnego umieszczenia histeroskopu poprzez identyfikację prawego i lewego jajowodu 
• całkowita inspekcja jamy macicy poprzez skuteczne kierowanie obrazu po całej powierzchni błony śluzowej macicy z zachowaniem przejrzystego widoku 
• opisanie wszystkich widocznych patologii 

2. Moduł usunięcia polipa 
Polip macicy jest to uszkodzenie jamy macicy zajmujące miejsce wewnątrz jamy macicy. Symptomy takie jak nieregularne krwawienie miesiączkowe, krwawienie pomiędzy okresami menstruacyjnymi, nadmierne krwawienie miesiączkowe oraz krwawienie z dróg rodnych po menopauzie. Leczenie histeroskopowe jest preferowane do blind curettage. 
Moduł oferuje 8 wirtualnych pacjentów z polipami w różnych pozycjach i celami aby zapewnić trening pierwszych kroków w histeroskopii operacyjnej za pomocą elektrody pętlowej. 
Przegląd wyników dostarcza feedback na temat ilości usuniętego polipa, ergonomii interwencji (czas interwencji, droga kamery) oraz środków bezpieczeństwa. 
Cele kształcenia: 
• całkowita inspekcja jamy macicy i opisanie widocznych patologii 
• usunięcie polipa za pomocą pętli tnącej. Jeśli polip nie jest większy niż powłoka histeroskopowa (hysteroscopic sheath), należ uciąć trzon bezpośrednio. Jeśli jest większy należy go uciąć w częściach. 
• usunięcie całkowite trzonu polipa, przy zachowaniu zdrowej tkanki 
• usunięcie pociętych kawałków z jamy macicy 
• przeprowadzenie bezpiecznej inspekcji pod koniec procedury 

3. Moduł miomektomii 
Mięśniaki macicy są początkowymi guzami, które wyrastają z warstwy mięśni macicy. Symptomy to nieprawidłowe krwawienie ginekologiczne, ciężkie i obfite miesiączki, bóle brzucha lub wzdęcia, ból pleców, częste oddawanie moczu lub jego zatrzymanie, w niektórych przypadkach niepłodność. Jeśli włókniak jest podśluzówkowy możliwa jest całkowita resekcja histeroskopowa. 
Moduł zawiera 8 wirtualnych pacjentów z różnymi typami podśluzówkowych włókniaków (typ 0) w różnych pozycjach ze zmieniającym się poziomem trudności. 
Przegląd wyników dostarcza feedback na temat ilości i jakości usuniętego włókniaka, ergonomii interwencji (czas interwencji, droga kamery) oraz środków bezpieczeństwa. 
Cechy kształcenia: 
• całkowita inspekcja jamy macicy i opisanie widocznych patologii 
• usunięcie mięśniaka w kawałkach z bezpiecznym operowaniem pętli elektrody 
• usunięcie pociętych kawałków z jamy macicy 
• koagulacja źródeł krwawienia 
• przeprowadzenie bezpiecznej inspekcji pod koniec procedury 

4. Moduł zaawansowanej resekcji 
Histeroskopia jest endoskopową metodą leczenia, przeprowadzane przez szyjkę macicy przy użyciu histeroskopu i kamery. Zabieg ten jest wskazany do resekcji mięśniaka podśluzówkowego i resekcji zmian takich jak zrosty lub przegrody. Usunięcie polipów pod bezpośrednią wizją zapobiegania zdarzeniom niepożądanym takim jak ominięcie polipa podczas łyżeczkowania na ślepo. Histeroskopia jest złotym standardem dla różnych diagnostycznych i terapeutycznych interwencji w przypadku nieprawidłowego krwawienia macicy, bólów menstruacyjnych a nawet niepłodności. 
Zaawansowany moduł histeroskopii zapewnia możliwość wykonywania powtarzalnych ćwiczeń umiejętności chirurgicznych. Moduł zawiera różnorodnych pacjentów z zaawansowanym ginekologicznymi patologiami i jest przeznaczony dla zaawansowanych lekarzy, którzy już posiadają podstawowe umiejętności w podstawowej diagnostycznej i terapeutycznej histeroskopii. Ćwiczący zdobywa zaawansowane umiejętności histeroskopowe i przygotowuje się do bardziej zaawansowanych interwencji takich jak występowanie wielu polipów oraz mięśniaki typu I i II. Dodatkowe przypadki zawierające zrosty macicy i przegrody, stanowią wyzwanie dla stażystów i zapewniają lepsze przygotowanie do przeprowadzania zabiegów na sali operacyjnej. 
Kompleksowy przegląd wyników zawiera ilość usuniętych patologii, zapewnienie bezpieczeństwa, ekonomię ruchów takich jak ścieżka kamery, czas interwencji oraz zużycie płynu oraz poprawną wizualizację macicy i jajowodów. 
Cele kształcenia: 
• zdobycie zaawansowanych umiejętności histeroskopowych 
• nauka jak radzić sobie w wieloma patologiami w jednej jamie 
• praca z dopływem i powiększoną macicą aby umożliwić rozszerzenie części mięśniaków do jamy macicy 
• rozróżnianie zrostów i zrostów powstałych z przegrody 
• przywrócić nienaruszoną jamę macicy poprzez usunięcie patologii 

5. Moduł ablacji endometrium 
Pomimo globalnego pojawienia się urządzeń ablacyjnych, ablacja śluzówki macicy rollerballem wciąż jest złotym standardem do trwałego leczenia nieprawidłowych krwawień macicy. Jest on wykonywany pod bezpośrednim widokiem i zapewnia zarówno diagnostyczną i leczniczą interwencję podczas nieprawidłowego krwawienia macicy. 
Moduł zawiera 4 różnych wirtualnych pacjentów z różnym kształtem jamy macicy. Ablacja endometrium z rollerballem jest idealnym ćwiczeniem do zdobycia praktyki w elektrochirurgii we wszystkich pozycjach i całej macicy. 
Przegląd wyników dostarcza feedback na temat przeglądu wizualizacji przestrzeni macicy, ergonomii interwencji (czas interwencji, droga kamery) oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas interwencji. 
Moduł oferuje 12 wirtualnych pacjentów z różnymi patologiami i różnym poziomem trudności. Ćwiczący zdobywa doświadczenie w korzystaniu z urządzeń optycznych, drogę do ustabilizowania obrazu oraz naukę wizualizacji całej jamy w bezpiecznym środowisku. 
Przegląd wyników dostarcza feedback na temat przeglądu wizualizacji przestrzeni macicy, ergonomii interwencji (czas interwencji, droga kamery) oraz środków bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa interwencji (kolizji kamery ze ścianą macicy) oraz feedback z obsługi płynów. 
Cechy kształcenia: 
• całkowita inspekcja jamy macicy i opisanie widocznych patologii 
• użycie rollerball w systematyczny sposób do całkowitej ablacji powierzchni endometrium, podczas nie wykonywania ablacji na błonie śluzowej szyjki macicy 
• przeprowadzenie bezpiecznej inspekcji pod koniec procedury