Simbionix LAP Mentor III z 1 dodatkowym modułem

  • Kod: SX LMIII 1M
  • Poleć produkt
Firma 3D Systems dostarcza najbardziej wszechstronne chirurgiczne szkolenie symulacyjne, bez względu na doświadczenie ćwiczącego. 
Nowoczesny symulator LAP Mentor zapewnia najszerszy wachlarz praktycznego szkolenia laparoskopowego dla wielu specjalności klinicznych. Rozbudowany w oparciu o opinie chirurgicznych liderów, towarzystw medycznych i nauczycieli w celu rozwoju produktu ze znaczącym wpływem szkoleniowym. 
Ciągle rozrastająca się biblioteka modułów zapewnia program nauczania na różnych poziomach trudności umożliwiający trenowanie podstawowych zdolności laparoskopowych wraz z kompletnymi podstawowymi i zaawansowanymi procedurami treningowymi. System zawiera 17 treningowych modułów i ponad 70 zadań i przypadków, włączając ogólne, ginekologiczne, urologiczne, bariatryczne, jelita grubego oraz chirurgię klatki piersiowej. Dodatkowe moduły ciągle się rozrastają wraz z trwającymi postępami w chirurgii, aby zapewnić jak najbardziej wartościowy system LAP Mentor. 

Najbardziej zaawansowana technologia 
Najwyższy poziom treningu praktycznego jest zapewniany poprzez dwie platformy LAP Mentor, które są dostępne z lub bez zaawansowanej technologii haptycznej (technologii dotyku). Najbardziej realistyczne dotykowe chirurgiczne narzędzia zapewniają realistyczne odczucie oporności tkanki podczas symulacji operacji. Możliwości interakcji miękkiej tkanki umożliwiają symulację najbardziej skomplikowanej anatomii, różnych typów tkanek oraz płaszczyzny dysekcji oraz realistyczną interakcją pomiędzy narzędziem a tkanką. Nie precedensowa grafika przenosi doświadczenie tak blisko rzeczywistości jak to tylko możliwe. Szeroki wachlarz chirurgicznych instrumentów oraz konfiguracja wirtualnego trokaru zapewnia elastyczność oraz ćwiczenia różnych podejść do procedury i podejmowania decyzji. Łatwa w uruchomieniu procedura Treningu Zespołowego jest idealna do wzmocnienia nie technicznych umiejętności zespołu na sali operacyjnej. Nowo opracowany tryb Instruktorski również wzmacnia trening poprzez umożliwienie interwencji instruktora w czasie rzeczywistym podczas procedury. 

Polepszenie bezpieczeństwa pacjenta 
Prawnie zastrzeżona technologia LAP Mentor umożliwia wykonanie symulacji wysokiej wierności, która jest wspierana przez 60 klinicznych walidacji. W szybko rozwijającej się dziedzinie, z przeszkodami w postaci redukcji godzin pracy przez prawo, stało się utrudnione zapewnienie niezbędnych ćwiczeń na sali operacyjnej. LAP Mentor zapewnia bezpieczne i motywujące środowisko do nauki, tak jak zapewnienie kompletnych rozwiązań edukacyjnych zintegrowanych w procesie szkolenia. Dane naukowe wspierają efektywny trening i ocenę oraz przeniesienie umiejętności na salę operacyjną. 

Nowoczesne symulatory laparoskopowe 
Symulatory LAP Mentor są symulatorami przeznaczonymi do treningu laparoskopowego, wykorzystują przy tym innowacyjne narzędzia edukacyjne. Każda platforma jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi modelami symulatora od podstawowych laparoskopowych procedur i szycia (z wymiennymi uchwytami do szycia) po kompletny trening procedur. Platformy LAP Mentor umożliwiają ciągłe dodawanie nowych modułów. 

Nowy Lap Mentor III 
• lepszy feedback haptyczny 
• ergonomiczny: 
• regulowana wysokość 
• modyfikowalna pozycja monitora 

LAP Mentor III 
Nowo zaprojektowana platforma spełnia wszystkie ergonomiczne potrzeby niezbędne do komfortowego ćwiczenia umiejętności i procedur laparoskopowych, włączając regulowaną wysokość i optymalizację pozycji monitora do zapewnienia utrzymania idealnej postawy i pozycji rąk podczas wykonywania długich procedur treningowych. 
Dotykowe doświadczenie feedbacku oporności tkanki i instrumentów chirurgicznych zapewnia realistyczne odczucie jak podczas przeprowadzania operacji laparoskopowej. 

Złoty Standard rozwiązań treningu laparoskopowego 
• procedury: interaktywnie prowadzone techniki o różnych poziomach trudności umożliwiają opanowanie podstawowych umiejętności laparoskopowych 
• całościowe kliniczne procedury: kompletne kliniczne scenariusze z komplikacjami i ranami w czasie rzeczywistym umożliwiają zdobycie doświadczenia oraz wykonanie różnych podejść do procedury 
• realistyczne doświadczenie treningowe: kombinacja rzeczywistego haptycznego feedbacku, szczegółowej anatomii, realistycznego obrazowania i różnej konfiguracji tokarów 
• treści edukacyjne: cechy dydaktyczne i pomoce edukacyjne jak anatomiczna mapa w 3D, rzeczywiste filmy krok po kroku, interaktywne instrukcje oraz gotowe do użycia kursy 
• ocena skuteczności: szczegółowy obiektywny raport oraz narzędzia ustalające poziom biegłości pozwalają na efektywne śledzenie progresu w treningu 
• tryb instruktora: pozwala na interwencję prowadzącego w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania procedury dla ewaluacji decyzji ćwiczącego 

Wirtualna sala operacyjna 
Produkty VR OR umożliwiają ćwiczącym pracę na symulatorze podczas noszenia wirtualnych okularów, co pozwala uzyskać kompletne, wciągające doświadczenie realistycznego, trójwymiarowego ustawienia sali operacyjnej, włączając personel, pacjenta oraz wyposażenie sali operacyjnej z realistycznym przekazywaniem dźwięku. 
Ustawienia umożliwiają przeżycie jak najbardziej realistycznego doświadczenia i uczą jak radzić sobie ze stresującą, czasem rozpraszającą atmosferą sali operacyjnej. 
LAP Mentor jest najbardziej kompleksowym symulatorem do trenowania podstawowych umiejętności laparoskopowych i zaawansowanych kompletnych klinicznych procedur. 

Trening zespołowy 

Trening zespołowy zapewnia wysokiej jakości techniczne ćwiczenia dla wszystkich biorących udział w ćwiczeniach, takich jak utrwalenie nie technicznych umiejętności włączając: poprawienie umiejętności komunikacji, optymalizacja oprogramowania, współpracę z zespołem oraz udoskonalenie podejmowania decyzji zarówno w sytuacjach rutynowych jak i nagłych. 
Łatwe połączenie pomiędzy haptycznym LAP Mentorem a przenośnym symulatorem LAP Mentor Express pozwala na optymalne kombinacje pomiędzy treningiem indywidualnym i grupowym. 
Opanuj role i odpowiedzialności: 
• głównego chirurga 
• asystenta chirurgicznego 
• asystenta kamery 
• operator manipulatora macicznego (w module histerectomii) 
• nowość: instrumentariusz- wybór narzędzi chirurgicznych podcza operacji korzystając z tabletu 

CECHY I KORZYŚCI 
Symulacja 
Doskonalenie roli, umiejętności i symulacji szycia, wysokiej jakości ćwiczenie kompleksowych, całkowitych procedur laparoskopowych jest unikalną korzyścią uzyskaną dzięki LAP Mentor, zapewniającym bezpieczne środowisko do trenowania: 
• zwiększenie informacji o procedurach 
• ćwiczenie podejmowania decyzji 
• poprawa umiejętności technicznych i ich wykonania 
• przeprowadzenie krytycznych kroków procedury 
• ćwiczenie błędów i kontrolowania komplikacji 
• zaznajomienie się z rzadkimi przypadkami, co nie byłoby możliwe podczas okresu szkolenia w warunkach rzeczywistych 
• platforma LAP Mentor jest dostępna z lub bez haptyki podczas używania instrumentów chirurgicznych dla zaznajomienia się z odczuciem oporności tkanki podczas symulacji operacji. Zapewnia to najwyższy poziom praktycznego szkolenia. 

Raportowanie i ocena technicznych umiejętności 
Wszechstronny raport przeprowadzonego ćwiczenia zapewnia feedback zarówno dla ćwiczącego jak i dla nauczyciela w celu oceniania poziomu umiejętności i sukcesów w treningu. Opcjonalny dostęp przez internet do systemu poprzez MentorLearn umożliwia monitorowanie aktywności symulatora i postępów ćwiczących w dowolnym miejscu. 
Raport zawiera: 
• obiektywne metryki oparte na narzędziach takich jak pulsoksymetr 
• spersonalizowane cele ustalone przez instytucje naukowe 
• wykresy krzywych uczenia się 
Raporty mogą być eksportowane do pliku dla celów badawczych. 

Treści edukacyjne 
Funkcje dydaktyczne i cele edukacyjne są rozwijane w porozumieniu z medycznymi pedagogami. Zawiera: 
• anatomiczne mapy w 3D 
• instrukcje procedur zarówno tekstowe jak i interaktywne 
• filmy z przeprowadzania procedur w rzeczywistości 
• interaktywna symulacja z procedur specyficznych procedur laparoskopowych i środowiska chirurgicznego 

Zarządzanie kursem szkoleniowym 
System zarządzania kursem nauczania MentorLearn umożliwia: 
• tworzenie i personalizowanie programu nauczania na wszystkich poziomach dla wielu dyscyplin 
• wykorzystanie funkcji administracyjnych użytkownika i grupy do organizacji kursów 
• użycie gotowych do użycia programów treningowych i możliwość dodania własnych materiałów 

Dowód efektywnego treningu 
LAP Mentor jest używany w centrach akredytacji ACS i jest wykorzystywany w niezależnym nauczaniu dla zapewnienia treningu praktycznego dla indywidualnego ćwiczącego lub zespołu ćwiczących. 
Symulator stał się kluczem do chirurgicznej edukacji, środowisko naukowe aktualnie rozbudowuje program, aby włączyć LAP Mentor w strukturę podstawowego programu nauczania oraz demonstrowania jego efektywności w nabywaniu umiejętności. 

LAP Mentor i postępy kliniczne 
Umiejętności nabyte poprzez symulatory VR są transferowane do sali operacyjnej. LAP Mentor jest jedynym wirtualnym treningowym symulatorem laparoskopowym, który umożliwia trenowanie kompletnych laparoskopowych procedur. 

LAP Mentor biblioteka modułów 
Multidyscyplinarny chirurgiczny symulator LAP Mentor został stworzony przy bliskiej współpracy ze środowiskiem medycznym aby zapewnić znaczące i wartościowe rozwiązanie treningowe. Wszechstronna biblioteka modułów zapewnia program nauczania dla specyficznych, podstawowych umiejętności laparoskopowych oraz podstawowe i zaawansowane kompletne procedury chirurgiczne. 
Dodawanie kolejnych modułów treningowych procedur laparoskopowych jest stale rozwijane wraz z postępami w chirurgii, aby zapewnić możliwie najbardziej wartościowy dla klienta systemu LAP Mentor. 

NABYCIE PODSTAWOWYCH PROCEDUR LAPAROSKOPOWYCH 
Przed wykonaniem zaawansowanych procedur laparoskopowych, rezydent musi się zaznajomić i przećwiczyć podstawowe umiejętności laparoskopowe: 
• podstawowe umiejętności 
• podstawowymi zadaniami w laparoskopii 
• podstawowe i zaawansowane szycie 

Trening podstawowych umiejętności laparoskopowych 
Wykorzystanie jak najmniejszej ilości ruchów podczas procedury jest coraz bardziej wymagane i staje się złotym standardem w podstawowych procedurach takich jak cholecystektomia i appendektomia. LAP Mentor zapewnia nieograniczone środowisko do doświadczenia wszystkich kroków laparoskopowej cholecystektomii i appendektomii. 
Trening zaawansowanych procedur laparoskopowych 
Pojawianie się nowych procedur laparoskopowych i rozwijające się wytyczne dotyczące endoskopowej operacji, na ich podstawie Symbionix rozszerza moduły treningowe oparte na technologii cięcia krawędzi umożliwiając użytkownikom doświadczenie kompleksowych laparoskopowych procedur w bezpiecznym środowisku. 
• chirurgia ogólna: przepuklina brzuszna, przepuklina pachwinowa 
• bariatryczny: bypass żołądka 
• resekcja jelita grubego: sigmoidektomia 
• urologia: nefrektomia 
• ginekologia: podstawowe procedury ginekologiczne, histerektomia, zamknięcie pochwy 
• klatka piersiowa: lobektomia 

ILOŚĆ DOSTĘNYCH MODUŁÓW ZALEŻY OD WYBRANEGO ZESTAWU! 

Biblioteka modułów: 

1. Moduł podstawowych umiejętności (zawarte w zestawie) 
Umożliwia ćwiczącym zdobycie podstawowego poziomu umiejętności niezbędnego do nabranie pewności i łatwości podczas korzystania z technik laparoskopowych. Ćwiczenie na nie anatomicznych elementach zapewnia bezstresowe środowisko, poza salą operacyjną, do ćwiczeń zarówno indywidualnych jak i zespołowych, mających na celu poprawę orientacji, koordynacji oko- ręka i umiejętności manualnych. 

Cele kształcenia: 
• zapoznanie się z manipulacja kamerą prostą i zakrzywioną 
• opanowanie koordynacji oko-ręka 
• ćwiczenia mocowania/stosowania klipsów 
• ćwiczenie manewrów dwuręcznych 
• przeprowadzenie laparoskopowego cięcia 
• zdobycie umiejętności pozwalających na przeprowadzenie bezpiecznego i dokładnej elektrokoagulacji 
• skuteczne przeprowadzanie translokacji obiektów 

2. Moduł podstawowych zadań (zawarte w zestawie) 
Zapewnia ćwiczenie trzech podstawowych zadań, włączając przesunięcie szablonu, wycięcie wzoru i podwiązywanie pętli, podobnych do Podstaw programu operacji laparoskopowej (FSL) opracowanej przez SAGES. Moduł ten umożliwia realizację programu szkoleniowego dla zadań, w dużym stopniu opierając się na samodoskonaleniu oraz optymalizacji czasu osoby nadzorującej. 
Przełom w technologii wirtualnej rzeczywistości zapewnia skuteczne i przyjazne środowisko do ćwiczeń powtarzanych i niezależnych zadań, do czasu osiągnięcia pożądanego poziomu biegłości. 

Cele kształcenia: 
• zaznajomienie się z efektem punktu podparcia, percepcji głębokości laparoskopowej i koordynacji ręka oko. 
• ćwiczenie skoordynowanych ruchów ręki 
• dokładne i skuteczne chwytanie obiektów i przenoszenie ich do oznaczonych obszarów 
• ćwiczenie używania laparoskopowych nożyczek do cięcia 
• zapoznanie się z metodą umiejscowienia podwiązywania pętli 

Zadania: 
Wyjątkowa symulacja 3D zapewnia realistyczne środowisko szkoleniowe: 
• przemieszczanie obiektów: dokładne i skuteczne chwytanie obiektów i przenoszenie ich do oznaczonych obszarów 
• cięcie wzoru: ćwiczenie używania laparoskopowych nożyczek do cięcia (2 zadania, trening i test) 
• umieszczenie pętli: zaznajomienie się z metodą umiejscowienia podwiązywanej pętli 

Cechy: 
• instrukcje i filmy: umożliwiają użytkownikowi zrozumienie zadań, instrumentów i celów przed lub w trakcie treningu praktycznego 
• raport zadań: zapewnia natychmiastowy feedback ćwiczącemu o poziomie osiągnięć w celu oceny poziomu umiejętności i sukcesu szkoleniowego 
• tabela 10 najlepszych wyników: Simbionix rozumie jak większe wyzwania utrzymują wyższą motywację ćwiczących do ciągłego ćwiczenia i powtarzania zadań. 10 najlepszych wyników śledzi najlepsze osiągnięcia, utrzymując bezstresowe środowisko ćwiczeń i zachowując motywację. 
• Feedback: poziom wykonania, czas, ekonomia ruchów i metryki każdego powtórzenia są zapisane i mogą być eksportowane w celu późniejszego użycia. 

3. Moduł podstawowego i zaawansowanego szycia (zawarte w zestawie) 
Dwa unikalne i realistyczne moduły zaprojektowane do ćwiczeń aż do osiągnięcia biegłości w technikach szycia i tworzenia węzłów we wszystkich polach operacji laparoskopowej, włączając podstawowe umiejętności szycia, takie jak obciążenie igły, wprowadzenie igły, wiązanie węzłów, szew przerywany i ciągły. Zaawansowane zadanie zawierają ćwiczenie techniki ,,tylnej”, oraz szycie odcinków pod trudnym kątem jakie są napotykane w procedurach. 

Wszystkie zadania są zilustrowane za pomocą filmów instruktażowych, które znacznie usprawniają proces szkolenia. Prawdziwe uchwyty umożliwiają realistyczny trening. 

Cele kształcenia- trening podstawowy: 
• nauka i trenowanie technik obciążania igły i jej wprowadzania 
• zapoznanie się z różnymi technikami wiązania węzłów takich jak półwęzeł, węzeł kwadratowy, podwiązanie i węzeł chirurgiczny 
• wykonanie szycia ciągłego i przerywanego 

Cele kształcenia- szycie zaawansowane: 
• nauka i wdrożenie techniki backhand 
• ćwiczenie szycia pod trudnym kątem jakie są spotykane w rzeczywistych procedurach 
• nauka jak przeprowadzić anastomozę 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O NASTĘPUJĄCE MODUŁY: 

4. Moduł cholecystektomii laparoskopowej: zadania proceduralne 
5. Moduł cholecystektomii laparoskopowej: pełna procedura 
6. Moduł cholangiografii 
7. Moduł procedury przepukliny pooperacyjnej 
8. Moduł przepuklina pachwinowa 
9. Moduł procedury bypass’ów żołądka 
10. Moduł procedury sigmoidektomii 
11. Moduł procedury nefrektomii 
12. Moduł podstawowych procedur ginekologicznych 
13. Moduł procedur histerektomii 
14. Moduł procedury appendektomii 
15. Moduł procedury zamknięcia pochwy 
16. Moduł procedury lobektomii 

Nauczanie z LAP Mentor 
Nauczanie przy użyciu symulatora pełni ważną rolę w sukcesie centrów umiejętności oraz nauczaniu rezydentów. Ilość publikacji obrazuje znaczenie zorganizowanego programu szkoleniowego opartego na wirtualnej rzeczywistości i sugerują, że przeprowadzenie szkolenia opartego o wirtualną rzeczywistość zmniejsza ilość błędów podczas realistycznych zabiegów chirurgicznych. 
Producent systemów 3D jest bardzo dumny ze współpracy z kluczowymi liderami w medycznej edukacji oraz chirurgii, zapewniając klientom na całym świecie, dobrze skonstruowane programy nauczania. Programy nauczania są przeznaczone do zwiększenie motywacji uczącego poprzez przyjemny, efektywny i skuteczny sposób zdobywania nowych umiejętności dzięki symulatorowi. LAP Mentor jest odpowiedni dla wszystkich chirurgicznych specjalizacji wykorzystujących techniki laparoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ogólnej, chirurgii bariatrycznej, ginekologii oraz bezpieczeństwa pacjenta dla pielęgniarek sali operacyjnej:
• szkolenie w zakresie chirurgii ogólnej 
• Imperial College Laparoscopic Cholecystectomy Training Curriculum 
• centrum treningu laparoskopowego- kurs podstawowy 
• chirurgia laparoskopowa (LSS) program nauczania: Stopień 1, Poziom 1 
• SORTED (chirurgia otyłości- szkolenie z rejestratorem i rozwój edukacyjny) Kurs Bariatryczny 
• kurs podstawowych ginekologicznych umiejętności laparoskopowych 
• całkowity kurs laparoskopowej histerektomii 
• kurs bezpieczeństwa pacjenta dla pielęgniarki chirurgicznej 
• sugestia zainstalowania ACS/APDS Programu nauczania umiejętności dla rezydentów, Faza 2: zaawansowane procedury 
• kursy ginekologiczno- położnicze 

Seria szkoleń, dostępna dzięki programowi MentorLern, w wersji on- jak i offline, nie generuje dodatkowych kosztów. 
Korzystanie z MentorLearn online, zapewnia ćwiczącym dostęp do materiałów dydaktycznych, praktycznie w dowolnym punkcie poza ośrodkiem symulacji): 
• bardziej efektywne wykorzystanie 
• instrukcje, oglądanie filmów oraz wielokrotne oglądanie przeprowadzonych procedur może odbyć się wszędzie, poprzez udostępnienie tych materiałów osobom szkolącym się 

Gotowy do użycia program nauczania, zapewnia zorganizowaną metodę szkolenia oraz może służyć jako szablon dla dyrektorów programów w różnych instytucjach, którzy mogę dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb szkoleniowych.