LAPARO ANALYTIC trenażer laparoskopowy z pełną analizą treningu

  • Kod: LPRO AN
  • Poleć produkt

Laparo Analytic jest trenażerem przeznaczonym do treningu laparoskopowego. Został zaprojektowany tak, aby 
w znaczący sposób usprawnić proces nauki - wprowadzając automatyzację oceny wykonanego treningu, oraz 
możliwość śledzenia krzywej uczenia. 
Urządzenie przeznaczone jest w szczególności do pracy wielostanowiskowej w ośrodkach Symulacji Medycznych. 
Laparo Analytic pozwala przeprowadzić trening z pełną analizą, wykonaną za pomocą czujników elektronicznych 
znajdujących się w urządzeniu i narzędziach laparoskopowych. Pomiary czujników uzupełniają dane zbierane 
przez 3 kamery śledzące trening. Efektem jest pierwszy na świecie trenażer pozwalający na kompleksowe 
monitorowanie parametrów treningu od momentu insercji narzędzi, aż do ich wyjęcia po skończeniu pracy. 
• praca wielostanowiskowa 
• konta użytkowników 
• analiza wykonanego treningu 
• krzywa uczenia 
• precyzyjne czujniki 
• kreator treningów wraz z samouczkiem 
• panel dotykowy 
• ruchoma kamera FullHD z blokadą 
• osiem trokarów 
• elektryczna regulacja stanowiska 
• łatwy montaż wkładów treningowych 
• brak dostępu światła zewnętrznego 
• mobilność 
• prosta obsługa 
• wsparcie 
• FUNKCJONALNOŚĆ
 
Praca wielostanowiskowa 
Trenażery Laparo Analytic mogą pracować niezależnie lub we wspólnej sieci. Dzięki globalnej bazie danych konta wszystkich użytkowników i historie treningów są dostępne z poziomu każdego stanowiska wewnątrz sieci. Praca sieciowa daje także możliwość pracy grupy z Mentorem. W tym przypadku użytkownicy wykonujący trening widzą okno z podglądem z kamery stanowiska Mentora. Pozwala to na naukę w postaci równoczesnego wykonywania ćwiczenia krok po kroku wraz z Mentorem. W przypadku zaopatrzenia sali treningowej wygodne jest wykorzystanie stanowiska “Master” w postaci osobnego trenażera lub komputera PC. Stanowisko “Master” służy jako serwer, na którym znajduje się baza danych wszystkich użytkowników. 
Ponadto jednostka “Master” udostępnia szereg możliwości dla administratora: 
• podgląd obrazu ze wszystkich stanowisk na sali jednocześnie w czasie rzeczywistym, 
• analizę historii treningów użytkowników, 
• analizę krzywej uczenia użytkowników, 
• dodawanie własnych treningów, 
• dodawanie/edycję kont użytkowników, 
• dodawanie/edycję komentarzy do przeprowadzonych treningów użytkowników. 

Podsumowanie treningu jest miejscem gdzie w łatwy sposób dowiemy się jaki był rezultat przeprowadzonego 
ćwiczenia. 
Dzielimy je na 4 moduły: 
- pierwszy z nich przedstawia główną ocenę treningu, 
- drugi przedstawia porównanie pracy różnymi rodzajami narzędzi, 
- trzeci przedstawia porównanie pracy lewą i prawą ręką, 
- czwarty przedstawia dokładne parametry pracy poszczególnymi narzędziami. 
Każdy z parametrów znajduje się w zakresie od 0% do 100%, gdzie najlepszym możliwym rezultatem jest 100%. 
Analiza wykonanego treningu daje zaawansowany podgląd do przeprowadzonego ćwiczenia. Cały 
trening jest zawarty na diagramie będącym jednocześnie linią czasu. Każde z miejsc w którym parametry ruchu były przekroczone (np. zbyt duże drżenie rąk), jest zaznaczone na czerwono. Możemy w ten sposób łatwo dostać się do fragmentu nagrania, w którym zobaczymy popełnione błędy i dokładnie 
im się przyjrzeć. 
Film z ćwiczenia możemy oglądać także w zwolnionym tempie lub klatka po klatce, obserwując jedynie 
wybrane parametry równolegle z oglądanym filmem. Funkcjonalność pozwala także na osobne studiowanie ruchu lewej i prawej ręki oraz pracy konkretnym narzędziem. 
Cała aplikacja ma ustandaryzowane kolory, które jasno określają rodzaj narzędzia i wyróżniają rękę lewą i prawą. 

2. Precyzyjne czujniki 
Do Laparo Analytic dedykowane są narzędzia laparoskopowe, które posiadają zestaw czujników elektronicznych. 
Wraz z danymi z kamer umożliwia dla każdego z nich precyzyjny pomiar parametrów treningu. 
Urządzenie rozróżnia lewe i prawe narzędzie oraz bada niezależnie następujące parametry: 
• widoczność narzędzia w polu operacyjnym (100% oznacza, że narzędzie było zawsze widoczne przez 
kamerę wizyjną), 
• jakość wprowadzenia narzędzia (analiza ruchów od momentu przejścia przez trokar do momentu 
widoczności w kamerze wizyjnej - im mniej “błądzenia”, tym lepszy wynik), 
• przebyty dystans, 
• prędkości, 
• przyspieszenia, 
• drżenie ręki, 
• liczba zaciśnięć szczęk, 
• prędkości zaciśnięć szczęk, 
• czas treningu. 

3. Analiza wykonanego treningu 
Wbudowane algorytmy przeprowadzają automatyczną analizę wykonanego treningu. Ogromna ilość danych 
zgromadzona przez czujniki i kamery jest przetwarzana na przystępny użytkownikowi raport. Aplikacja 
automatycznie wskazuje miejsca, w których wartości zmierzonych parametrów ruchu narzędzia przekroczyły 
limity danego treningu. Użytkownik odtwarzając film z wykonanego treningu może w szybki sposób odnaleźć 
momenty, w których przekroczył zadane limity. Aplikacja w sposób automatyczny wystawia ocenę jakości 
wykonanego treningu w zakresie 0-100%, oraz podaje oceny dla każdego parametru. Urządzenie analizuje w 
sposób niezależny lewe i prawe narzędzie laparoskopowe, dając możliwość ich porównania. Każdy przeprowadzony 
trening może zostać zapisany w pamięci urządzenia lub na zdalnym serwerze. W dowolnej chwili 
można go ponownie odtworzyć i przeanalizować. Dodatkowo każdy zapisany trening można opatrzyć komentarzem. 
Dostępny jest także eksport danych do formatu odczytywalnych w programie typu Excel. 

4. Krzywa uczenia 
Każdy trening, który został zapisany w bazie danych 
posiada ocenę końcową. Użytkownik ma możliwość 
podglądu własnej krzywej uczenia. Ma on również 
możliwość sprawdzenia krzywej uczenia dla konkretnego 
treningu i dla konkretnych parametrów (np. 
dla samego drżenia rąk). Administrator ma możliwość 
analizy krzywych uczenia każdego z użytkowników. 

5. Konta użytkowników 
Aplikacja urządzenia pozwala na tworzenie kont użytkowników. Konta zabezpieczone są hasłami. Każdy użytkownik 
ma dostęp do własnej historii treningowej oraz krzywej uczenia. Konto administratora pozwala na 
dostęp do bazy danych wszystkich użytkowników. 

6. Możliwość dodawania własnych treningów wraz z samouczkiem 
Urządzenie posiada intuicyjny kreator własnych treningów. Pozwala on na stworzenie własnego treningu laparoskopowego 
oraz utworzenie dla niego samouczka, który będzie instruował w jaki sposób go przeprowadzić. 
Kreator daje możliwość ustawienia niezależnych progów parametrów ruchu narzędzi, dla każdego stworzonego 
treningu. 

7. Panel dotykowy 
Cały interfejs aplikacji został stworzony z myślą o intuicyjnym i łatwym sterowaniu za pomocą komputera 
all-in-one, wyposażonego w ekran dotykowy. Obsługa stanowiska nie wymaga klawiatury ani myszy. 

8. Ruchoma kamera FullHD z możliwością blokady 
Urządzenie wyposażone jest w kamerę Full HD o rozdzielczości 1920x1080. Kamera posiada pełną ruchomość 
w każdym kierunku, co pozwala na trening z asystentem. Jednocześnie w łatwy sposób można 
zablokować kamerę w wybranej pozycji, pozwalając na samodzielny trening. 

9. Osiem trokarów 
Użytkownik ma możliwość korzystania z 8 wpustów narzędziowych (4 z lewej strony i 4 z prawej). Pozwala to 
na wybór odpowiedniego dostępu podczas treningu laparoskopowego. 

10. Elektryczna regulacja wysokości stanowiska 
Urządzenie posiada kolumnę elektryczną, która pozwala na 
regulację wysokości stołu treningowego. Pilot sterujący jest 
dostępny od frontu i pozwala dodatkowo na zapisanie trzech 
ustawień wysokości w pamięci.
 
11. Szybki i prosty montaż wkładów treningowych 
Dedykowane wkłady treningowe mocowane są magnetycznie 
w 6 dostępnych pozycjach i pozwalają na obrót co 90 stopni. 
Pozwala to niezwykle łatwo dostosować pole robocze do 
treningu. Dostępne wkłady pozwalają na ćwiczenia, od podstawowych 
umiejętności manualnych po zaawansowane 
szycie. 

12. Brak dostępu światła zewnęrzneg
Urządzenie posiada zamykane pole robocze, dzięki czemu do środka nie przedostaje 
się światło zewnętrzne. Pozwala to na wyeliminowanie niechcianych cieni 
i zbliża warunki do tych podczas prawdziwej operacji.
 
13. Mobilność 
Stanowisko wyposażono w kółka jezdne z możliwością 
blokowania, dla łatwego transportu i stabilności. 

14. Prosta obsługa 
Mimo zaawansowanej technologii zawartej w urządzeniu jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Czasochłonne 
szkolenia nie są wymagane. Dodatkowo aplikacja wspiera 6 języków. Sprawia to, że praca z urządzeniem staje 
się przyjemnością. 

15. Wsparcie 
Zespół LAPARO zapewnia pełne wsparcie dla oferowanego sprzętu. Dział obsługi klienta na bieżąco odpowie 
na powstałe pytania, natomiast dział techniczny jest zawsze w pełni gotowy do pomocy. Ponadto wszelkie 
aktualizacje oprogramowania są możliwe do zainstalowania zdalnie.