Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej

  • Kod: ML_20100
  • Cena brutto: 415,80 zł
  • (Cena netto: 385,00 zł)
  • Poleć produkt
Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej


Pakiet do dekontaminacji RSDL zawiera unikalny środek dekontaminacji skóry, przeznaczony do stosowania przez żołnierzy i służby ratownicze. Dezaktywuje znane bojowe srodki chemiczne w czasie krótszym niż 2 minuty, po użyciu pozostawia nietoksyczną warstwę na skórze. Został przetestowany w warunkach bojowych przez wojska Stanów Zjednoczonych oraz innych państw NATO.


Zalety stosowania pakietu RSDL w odróżnieniu od substancji proszkowych:
- eliminuje zagrożenie związane z wdychaniem cząstek
- eliminuje ryzyko uszkodzenia uszczelki maski przeciwgazowej powodowanego obecnością proszku
- eliminuje efekt gromadzenia cząstek w zaworze wdechowym maski
- eliminuje wnikanie proszku do oczu
- podczas dezaktywacji bojowego środka chemicznego nie powoduje wydzielania gazu, który mógłby być wdychany przez maskę przeciwgazową lub przenikac przez  środki ochrony osobistej.


RSDL dezaktywuje w ciągu 2 minut znane bojowe środki chemiczne , takie jak:
- GA (Tabun)
- GB (Sarin)
- GD (Soman)
- GF (Cyklosarin)
- VX (środek porażający układ nerwowy)
- HD (gaz musztardowy)
- Toksyna T-2

RSDL jest bardzo prosty w użyciu:


Produkt rekomendowany, zgodnie z Uchwałą w sprawie wytycznych w zakresie zabezpieczenia EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz dekontaminacji przyjęte przez Komitet Bezpieczeństwa EURO 2012 w dniu 7.X.2011.