Respirator Medumat Transport z pomiarem stężenia CO2 - kostka

  • Kod: WM_28400
  • Poleć produkt
Respirator Medumat Transport z pomiarem stężenia CO2


Respirator transportowy z zaawansowanymi trybami wentylacji umożliwiający transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową.

 

I. Specyfikacja techniczna:

 

RESPIRATOR:

- Tryby wentylacji regulowanej ciśnieniowo : CPAP + ASB, PCV, PRVC, BILEVEL (odpowiednik BIPAP)

- Tryby wentylacji regulowanej objętościowo : IPPV, S-IPPV, SIMV

- Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna z każdym z w/w trybów

- Możliwość ustawienia opcji bezdech – automatyczne przełączanie oddechu na wspomagany SIMV lub PCV

- Funkcja PREOKSYGENACJI

- Kolorowy ekran typu TFT z funkcją równoległego podglądu w czasie rzeczywistym trzech parametrów wentylacji w postaci krzywych ciśnienia i przepływu w drogach oddechowych oraz poziomu wydychanego CO2 (kapnometria)

- Możliwość monitorowania rzeczywistej objętości wdechowej, częstości, objętości minutowej, wydychanego dwutlenku węgla, ciśnienia szczytowego, ciśnienia średniego, ciśnienia plateau oraz objętości przecieku w cyfrowych wartościach wyświetlanych podczas wentylacji zaawansowanej

- Możliwość regulacji jasności ekranu włącznie z funkcją trybu nocnego

- możliwość przeprowadzenia testu urządzenia, wykazującego ewentualną konieczność wymiany części zużywalnych

- Kapnometria

- Pomiar kapnometrii dostępny w 3 jednostkach miary – mmHg, vol %, Kpa

- wentylacja 100% tlenem

- mix tlenowy w zakresie 40-100 %

- zasilanie w tlen z przenośnego (butla) lub stacjonarnego źródła (instalacja centralna)

- płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie 3 – 60 mbar

- niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 0-60 oddechów/min

- niezależna regulacja objętości oddechowej w zakresie 50-2000 ml.

- zastawką PEEP regulowana w zakresie 0-30 cmH2O

- stosunek wdechu do wydechu (I:E) regulowany w zakresie 4:1 do 1:4

- ciśnienie wspomagania (ΔASB) w zakresie od 0 do 30 mbar

- możliwość ustawienia trigera wdechowego na poziomie od 1 do 15 l i wydechowego na poziomie 5-50% maksymalnego przepływu wdechowego

- możliwość ustawienia czasu ciśnienia plateau w trybach kontrolowanych objętościowo

- automatyczne przeliczanie objętości minutowej i czasu wdechu podczas regulacji częstości i objętości oddechowej oraz stosunku wdechu do wydechu.

- optyczne i dźwiękowe alarmy z komunikatem wyświetlanym na ekranie.

- dodatkowa alarmowa lampa sygnalizacyjna pozwalająca na użytkowanie w warunkach ograniczonej widoczności

- alarm akustyczny słyszalny przy hałasie ok. 80 dB

- możliwość programowania progów alarmowych

- podświetlanie w menu przekroczonych wartości alarmowych

 

ALARMY:

- wysokiej i niskiej objętości minutowej

- hiperwentylacji

- bezdechu

- rozłączenia układu oddechowego pacjenta

- niskiego i wysokiego et CO2

- nieosiągalnego FiO2

- wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych

- wysokiego ciśnienia PEEP

- okluzji CO2

- niesprawnego modułu CO2

- zbyt niskiej temperatury CO2

- nieosiągalnej minimalnej objętości oddechowej

- niesprawnego czujnika pomiarowego

- niskiego/wysokiego ciśnienia źródła zasilania

- rozładowania baterii

- braku akumulatora

- zbyt niskiej/wysokiej/krytycznej temperatury otoczenia

 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE :

- bateria wielokrotnego ładowania – czas pracy z baterii 4,5 godziny, czas ładowania od 0 do 100% - 4 godziny

- prąd zmienny 220 V

- prąd stały 12 V (instalacja samochodowa)

 

II. Akcesoria/elementy zużywalne

 

Układ węży pacjenta wielokrotnego użytku (WM_28425),

Wąż jednorazowego użytku z pomiarem CO2 (WM-28690),

Czujnik przepływu BiCheck (WM_22430)

 

PODSUMOWANIE

- respirator z możliwością stosowania zaawansowanej wentylacji podczas transportu pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową

- tryb wentylacji ratunkowej pozwala na błyskawiczne użycie respiratora przez personel nie posiadający doświadczenia w prowadzeniu wentylacji mechanicznej

- duży, czytelny ekran i przyciski kontekstowe zapewniają łatwość obsługi urządzenia

- dzięki przyciskowi zatwierdzenia respirator jest zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji

 

Polecamy również:

Respirator Medumat Transport w opakowaniu transportowym Life Base IV NG z pomiarem CO2 (WM _9605),

Respirator Medumat Transport w opakowaniu transportowym Life Base IV NG (WM_9600),

Respirator Medumat Transport (WM_28300)

 
Film szkoleniowy

Komunikacja Medumata transport z Defibrylatorem Corpuls 3 przez Bluetooth