Simbionix LAP Mentor III z wszystkimi dostępnymi modułami

  • Kod: SX LM III WM
  • Poleć produkt
Symulator Simbionix LAP Mentor III ze wszystkimi dostępnymi modułami posiada: 
-moduł podstawowych umiejętności 
-moduł podstawowych zadań 
-moduł podstawowego i zaawansowanego szycia 
- moduł cholecystektomii laparoskopowej: zadania proceduralne 
- moduł cholecystektomii laparoskopowej: pełna procedura 
- moduł cholangiografii 
- moduł procedury przepukliny pooperacyjnej 
- moduł przepuklina pachwinowa 
- moduł procedury bypass’ów żołądka 
- moduł procedury sigmoidektomii 
- moduł procedury nefrektomii 
- moduł podstawowych procedur ginekologicznych 
- moduł procedur histerektomii 
- moduł procedury appendektomii 
- moduł procedury zamknięcia pochwy 
- moduł procedury lobektomii