Simbionix Robotix Mentor wraz z modułami podstawowych umiejętności oraz jednym dodatkowym wybranym modułem

  • Kod: SX RM
  • Poleć produkt
ktywne zadania i wskazówki proceduralne. 
• identyfikacja struktur anatomicznych dostosowana dla każdego przypadku. 
• Tutoriale- video przedstawiające wykonanie procedury przez eksperta na symulatorze oraz filmy z prawdziwych procedur. 
• Umiejscowienie tokarów jest dostosowane dla każdego z przypadków. 
• Raport i ocena umiejętności technicznych- kompleksowe wskaźniki skuteczności. 
• Dostosowanie programu nauczania, wzorców i wyników. 

Biblioteka modułów 

RobotiX Mentor jest wielospecjalizacyjną platformą symualcji zaprojektowaną aby zapewnić stale rozrastająca się bibliotekę modułów włączając zautomatyzowane zadania i umiejętności oraz robotyczne treningowe procedury cięcia brzegów. 

Robotyczne zadania i umiejętności 
Możliwość dla chirurgów na wszystkich poziomach doświadczenia efektywnego treningu wymaganych umiejętności robotycznych. Ćwiczenia w ustawieniach nie anatomicznych zapewniają relaksujące środowisko otoczenia poza salą operacyjną zarówno podczas ćwiczeń indywidualnych jak i zespołowych. 

Robotyczne procedury treningowe 
Nowatorski moduł treningowy umożliwia chirurgom i rezydentom doświadczenie częściowych i całkowitych procedur robotycznych oraz wsparcie programu treningowego poprzez włączenie procedur treningowych w program nauczania chirurgii robotycznej. Dodatkowe moduły są stale rozwijane bazując na możliwościach LAP Mentor. 

Symulowany trening dla operacji przy użyciu robota DA VINCI 
System 3D współpracuje z Intuitive Surgical aby rozwijać moduły umiejętności robotycznych, zadania proceduralne oraz kompletne procedury robotyczne. Realistyczne moduły Wirtualnej Rzeczywistości są zaprojektowane w celu opłacalnej integracji w programach chirurgicznych różnych dyscyplin i technologii. 

Moduł podstawowych umiejętności na symulatorze Da Vinci Xi 
Współpraca z Intuitive Surgical doprowadziła również do oferowania modułów szkoleniowych do częściowych i całkowitych procedur robotycznych na symulatorze umiejętności Da Vinci. Symulator umożliwia praktyczny trening kluczowych kroków oraz całkowitych klinicznych procedur, korzystając z najnowszych technologii robotycznych, gdzie głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. Moduły szkoleniowe obecnie obejmuje: 
• Ginekologia: 
• kompletna procedura histerektomii 
• zadania proceduralne w histerektomii 

Cechy i korzyści: 
• ćwiczenie na realistycznej konsoli Da Vinci umożliwiająca ćwiczącemu nabrania pewności podczas używania systemu 
• nieograniczone, powtarzalne ćwiczenia pomagają w standaryzacji treningu 
• umożliwia włączenie do programu nauczania procedur szkoleniowych z chirurgii robotycznej 

Dodane do zestawu zostały: 
1. Moduł podstawowych umiejętności robotycznych 
Moduł zapewnia podstawowy poziom praktyki umiejętności robotycznych na nie anatomicznych obiektach. Zadania są zorganizowane z wzrastającym poziomem trudności, umożliwiając ćwiczącemu zdobycie umiejętności w każdym zadaniu: podstawowa koordynacji ręka-oko, percepcja głębokości, oburęczna manipulacja, chwytanie, kamera, artykulacja nadgarstkiem, kontrola 4-go ramienia, użycie źródeł energii, atraumatyczna manipulacja, cięcie i dysekcja. 

Moduł może być częścią podstawowego lub bardziej zaawansowanego programu nauczania, umożliwia samodzielne ćwiczenie i optymalizację czasu instruktora. Zadania mogą być powtarzane, aż do osiągnięcia wyznaczonego poziomu biegłości. Wszechstronny raport z ćwiczenia wyświetlany jest po każdym zadaniu wskazując czas i gospodarkę oraz konkretne metryki zadań. 

2. Moduł podstaw chirurgii robotycznej (FRS) 
Moduł bazuje na programie nauczania FRS rozwijany przez różne chirurgiczne środowiska i organizacje, które ustaliły kluczowe umiejętności, zadania i błędy, które muszą zostać uwzględnione w kompleksowym podstawowym programie nauczania. 
Moduł zawiera standardowe przypadki dla niezależnego treningu z obiektywnym raportem z ćwiczenia. 
Wykorzystanie symulatora RobotiX Mentor dla tego typu treningu zmniejszają obciążenia i koszt materiałów. 
Moduł został opracowany w ścisłej współpracy z ekspertami FRS. 

3. Moduł standardowych umiejętności robotycznych 
Moduł umożliwia ćwiczącemu zdobycie umiejętności na podstawowym poziomie wymaganych do budowania pewności i łatwości w technikach operacji robotycznych. Ćwiczenia bazują na zadaniach wykorzystywanych na laparoskopie pudełkowym w ramach Robotic Training Network (RTN) oraz Fundamentals of Laparoscopic Surgery Program (FLS) rozszerzone przez SAGES. Nie anatomiczne ustawienia zapewniają relaksujące środowisko poza salą operacyjną, mające na celu poprawę koordynacji ręka-oko, dwuręcznej manipulacji, artykulacji nadgarstka, kamery, chwytanie, głębokość percepcji i atraumatyczne manipulowanie. 
Optymalny trening grupowy umożliwia połączenie LAP Mentor Express z RobotiX Mentor. Umożliwia to asystentom chirurgicznym ćwiczenie umiejętności w tym samym czasie oraz środowisku co chirurg. 

4. Moduł do ćwiczeń zakładania szwów pojedynczych z wykorzystaniem ruchów nadgarstka 
Innowacyjny moduł edukacyjny zawiera tutorial wiązania węzłów i treningu nadgarstków. Zadania są wysoce realistyczne i są odpowiednie do przeprowadzenia kompleksowych kroków procedur po trudnych liniach i kątach. Moduł zawiera defekty pionowe, poziome i ukośne, wiązania węzłów, ćwiczenie zakładania szwów ciągłych i przerywanych. Opcjonalne interaktywne wytyczne umożliwiają samodzielne uczenie się i opanowanie umiejętności. 

5. Moduł szwu mechanicznego 
Unikalny moduł do zapoznania się ze specjalistycznym oprzyrządowaniem: Tube Transect i Stapler Ring Run.