SOMNOset Aparat do doboru ciśnienia terapeutycznego

  • Kod: WM_23210
  • Cena brutto: 16 232,40 zł
  • (Cena netto: 15 030,00 zł)
  • Poleć produkt

Aparat SOMNOset do doboru ciśnienia terapeutycznego przy bezdechu sennym

 

    Aparat SOMNOset jest przeznaczony do titracji ( doboru) ciśnienia na nCPAP u pacjentów cierpiących na zespół bezdechów śródsennych w klinice i w domu pacjenta. Parametry aparatu mogą być ustawiane zarówno na panelu frontowym, za pomocą pilota SOMNOadjust oraz przez oprogramowanie komputerowe SOMNOsupport.

SOMNOset wytwarza dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta. Urządzenie rozpoznaje wydarzenia oddechowe, odpowiednio zmienia i dopasowuje ciśnienie zgodnie z charakterystyką oddechową pacjenta. Powietrze pod określonym ciśnieniem tłoczone jest z aparatu przez przewód oddechowy do dróg oddechowych pacjenta. W trybie Autofiltracji aparat SOMNOset podaje zalecane ciśnienie nCPAP dla pacjenta na wyświetlaczu. Podaną przez aparat wartość ciśnienia nCPAP można ustawić w aparacie pacjenta (jeśli ciśnienie jest wysokie, tj. powyżej 8mbar zalecany jest wybór innego trybu praccy aparatu, tj. AutoPAP, BiLevel)

Aparat SOMNOset przeznaczony jest dla pacjentów powyżej 12 roku życia.


 

I. Specyfikacja techniczna

Aparat SOMNOset ma opcje pracy w 4 trybach:

- Autotitracja

- Profil ciśnienia

- APAP

- CPAP

Dane z nocy pomiarowej są zapisywane i gromadzone. W trybie Autotitracji na koniec nocy pomiarowej obliczane i uśredniane jest zalecane ciśnienie terapeutyczne CPAP.

Dodatkowo aparat rejestruje sygnał przepływu oddechowego, który może być przekazywany do systemu polisomnograficznego lub może być także zczytany w oprogramowaniu SOMNOsupport. Funkcja ta umożliwia rozpoznawanie bezdechów, spłyceń i ograniczeń oddechowych.