Super Tory S2220 Wielofunkcyjny bezprzewodowy symulator wysokiej wierności noworodka firmy Gaumard

  • Kod: GD S2220.L
  • Poleć produkt

Najbardziej zaawansowany symulator noworodka na świecie. Aktywne ruchy ust, brzucha, oczu i kończyn, rzeczywista współpraca z respiratorami, monitorowane parametrów życiowych przy pomocy klinicznego sprzętu oraz bezprzewodowe sterowanie, to tylko kilka innowacyjnych cech umożliwiających symulację złożoności patologii oraz odpowiedzi na podejmowane interwencję z niespotykanym realizmem.
Super Tory oferuje nowy rodzaj symulacji- angażuje on emocje uczestników oraz pomaga tworzyć trwałe wspomnienia.

WYSOKI REALIZM
Pełnowymiarowy noworodek- 3,2 kg i 53 cm. Gładka i elastyczna skóra na całym fantomie.
Bezprzewodowe działanie aż do 8 godzin. Ponadto w każdej chwili dostępny jest tryb standby; po jego aktywacji jednym przyciskiem symulator wprowadzany jest w stan uśpienia oszczędzając większość energii, jednocześnie umożliwiając szybkie wznowienie scenariusza w dowolnym momencie.

Realistyczne odwzorowanie resuscytacji noworodków i scenariuszy stabilizacji. Super Tory wprowadza na nowy poziom wierności anatomicznej i fizycznej, która pozwala uczestnikom ćwiczyć zaawansowane algorytmy bez konieczności pogłębiania technik lub wytycznych klinicznych. Pomagają w tym:
- Anatomicznie odwzorowane drogi oddechowe
- możliwość iniekcji dożylnej na kończynie, głowie i pępku
- ciągła infuzja UAC/UVC
- monitorowanie saturacji na prawej kończynie dolnej i prawej kończynie górnej (post i pre-ductal)
- możliwość monitorowania SpO2 i EtCO2 za pomocą klinicznych urządzeń
- głęboka intubacja oraz wykrywanie nadmiernego odchylania głowy
- defibrylacja, kardiowersja i stymulacja wykonywane za pomocą klinicznego sprzętu i rzeczywistych energii
- klatka piersiowa unosi się po osiągnięciu zgodnego z wytycznymi przepływu, wartościach PIP i PEEP
- eRKO™ - informacja zwrotna w czasie rzeczywistym o przeprowadzanym RKO oraz raportowanie jej wyników: głębokość uciśnięć, tempo oraz czas oderwania rąk, tempo wentylacji oraz jej trwanie, głos wirtualnego instruktora, raport podsumowujący przeprowadzone RKO

Nieprzerwany transport o znaczeniu krytycznym
Transport, przeładunek, ewakuacja z Intensywnej Terapii Noworodkowej oraz jeszcze więcej. Super Tory zachowuje pełną funkcjonalność dzięki długo żywotnej baterii oraz bezprzewodowej technologii.
- bezprzewodowe sterowanie do 30 metrów
- wewnętrzny akumulator umożliwia do 8 godzin bezprzewodowego użytkowania

POSTĘP W SYMULACJI TERAPII NOWORODKOWEJ

Skok w symulacji Intensywnej Terapii Noworodka - prawdziwe wsparcie respiratora, rzeczywisty monitoring pacjenta i wiele więcej.
Przełomowy system oddechowy zaprojektowany w Super Tory dokładnie odpowiada na wsparcie mechaniczną wentylacją jak prawdziwy noworodek, umożliwiając jednocześnie dostosowanie funkcji płuc „w locie”.
Za naciśnięciem przycisku UNI zmienne wartości dynamicznej podatności płuc wywołują widoczną zmianę ruchu klatki piersiowej, zarówno dla 15cmH20 jak i wartości charakterystycznych dla “sztywnych płuc”. Te zaawansowane cechy umożliwiają Super Tory symulację progresu chorób układu oddechowego podczas leczenia, odstawienia od piersi oraz rehabilitację o najwyższej dokładności fizjologicznej.
-Dostępne tryby obejmują: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV.
-Programowalne modele oddechowe, zasysanie skóry, widoczne unoszenie się klatki piersiowej podczas oddechu oraz rozdęcie brzucha.
-Wspiera terapeutyczne poziomy PEEP.
-Programowalne funkcje oddechowe i płucne:
-dynamiczna podatność płuc (od niskiej do wysokiej)
-obustronna oporność dróg oddechowych
-wysiłek oddechowy- pozwala symulować procedurę odzwyczajania od respiratora
-obustronne chirurgiczne miejsca do odbarczenia odmy opłucnej oraz umieszczenia drenażu.
- wyczuwalne kostne punkty orientacyjne
- realistyczna skóra zwiększająca realizm przy cięciu i szyciu
- miejsca przecięcia krwawią i uwalniają płyn po włożeniu drenu
- wyczuwalne i słyszalne przejście igły lub drenu, podobne w odczuciu do przejścia przez blaszkę opłucnej u człowieka
- zapadnięte, wybrzuszone lub prawidłowe ciemiączko
- nawrót kapilarny z programowalnym czasem nawrotu
- zasysanie skóry, widoczne unoszenie się klatki piersiowej podczas oddechu
- obustronne odbarczanie odmy

KLINICZNE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA:
Trenowanie w rzeczywistym środowisku za pomocą klinicznych narzędzi i urządzeń.
Super Tory umożliwia używanie klinicznych urządzeń monitorujących i czujników, podobnie jak prawdziwy noworodek. Oznacza to, że uczestnicy mogą się szkolić w znanych ustawieniach używając tych samych narzędzi i protokołów, które będą używane w rzeczywistej sytuacji.
- monitorowanie EKG
- wykonanie EDG - oceny częstości oddechowej na podstawie sygnału EKG
- monitorowanie saturacji na prawej kończynie dolnej i prawej kończynie górnej (post i pre-ductal)
- oscylometryczny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
- stymulacja i defibrylacja
- kapnografia