Simbionix TURP MENTOR™ z dołączonymi dwoma modułami

  • Kod: SX TM
  • Poleć produkt
Najbardziej zaawansowany symulator do TURP (elektroresekcja prostaty), TURB (elektroresekcja guza pęcherza moczowego), oraz laserowego leczenia BPH (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego) 
Wszechstronne rozwiązanie edukacyjne umożliwiające realistyczny trening diagnostycznych i terapeutycznych metod endoskopowych. Trening zawiera opanowanie narzędzi i zarządzanie powikłaniami, prowadzącymi do przeprowadzenia procedur TURP i laserowego leczenia BPH bez udziału prawdziwych pacjentów. 

Platforma TURP Mentor 
Ustawienia TURP Mentor maksymalizują korzyści z treningu na symulatorze wysokiej wierności oraz przy wykorzystaniu jako wszechstronne rozwiązanie edukacyjne. 
Symulator współpracuje z wysokiej klasy komputerem PC i 2 ekranami służącymi do kontroli symulacji i widoku przeprowadzanej procedur, z wysoce precyzyjnym śledzeniem urządzenia haptycznego. 

Oryginalny resektoskop 
Przystosowany, oryginalny resektoskop jest używany, aby zapewnić kompletne doświadczenie symulacji, ułatwającym zapoznanie się z narzędziami histeroskopowymi. Tak jak w rzeczywistości, resektoskop cechuje: 
• zawory wlotowe i wylotowe do transportu płynów 
• trzy wirtualne kamery z regulacją ostrości: 0°, 12° i 30° dla diagnostycznych i terapeutycznych procedur 
• pasywny element roboczy do elektrooperacji zawierający pedał nożny do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w symulowanym procesie 

Cechy i korzyści TURP Mentor 
Dodatkowo oprócz praktycznego treningu podstawowych umiejętności TURP oraz procedur postępowania w przypadku BPH, program nauczania TURP Mentor zapewnia zestaw pomocy edukacyjnych, czyniąc go kompletnym rozwiązaniem edukacyjnym. 

Kompletny program treningowy 
TURP Mentor jest wszechstronnym edukacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym realistyczny trening diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii. Trening zawiera opanowanie instrumentów i postępowanie w przypadku komplikacji, mających na celu wykonywanie TURP i procedury w przypadku BPH bez udziału prawdziwych pacjentów. 

Tutoriale dydaktyczne 
Treści dydaktyczne i filmy obrazują najlepsze podstawowe techniki proceduralne. Trening podstawowych umiejętności zapewnia praktyczne doświadczenie, a następnie wykonywanie kompletnych procedur TURP. 

Fotorealistyczna symulacja 
Ćwiczący zdobywają doświadczenie w identyfikacji anatomicznych punktów orientacyjnych, cystoskopii, przeprowadzania bezpiecznej resekcji oraz kontroli krwawienia. TURP Mentor symuluje ważne wyzwania związane z procedurą, w tym: 
• ustawienie dokładnego obrazu 
• identyfikacja anatomicznych punktów orientacyjnych i uzyskiwania wyraźnego obrazu anatomicznego w 3D 
• resekcja prostaty podczas bezpiecznej obsługi pętli elektrody 
• koagulacja źródeł krwawienia za pomocą elektrody 

Praktyczny trening występujących komplikacji 
TURP Mentor symuluje ważne wyzwania procedury TURP, umożliwiając ćwiczącym naukę skutecznej kontroli krwawienia i powikłań: 
• mocne krwawienie 
• perforacja torebki prostaty 
• resekcja wzgórka nasiennego lub zwieracza 
• przeciążenie płynami 

Obiektywny feedback 
Feedback zapewnia obiektywną ocenę skuteczności i dowolnych ocen ekspertów (w tym wizualizacja punktów orientacyjnych, ekonomia ruchów, bezpieczeństwo i postępowanie w wypadku komplikacji), możliwość odtwarzania umożliwia dalszą dyskusję i przegląd. 

Realistyczna symulacja instrumentów 
Zaadaptowany oryginalny resektoskop jest używany do zapewnienia kompletnego doświadczenia symulacji i ułatwienia zapoznania się z instrumentami. 
Zarządzanie i ocena- korzyści dla wykładowców 

Tryb administratora umożliwia: 
• kreowanie i organizacja nowych użytkowników 
• opcjonalne konto gościa 
• śledzenie i ocenianie rozwoju umiejętności stażystów. Obiektywny feedback jest archiwizowany i zawsze dostępny zarówno dla wykładowcy jak i ćwiczącego 
• generowanie rozległych statystyk indywidualnych lub grupowych ćwiczeń, które również mogą być wykorzystywane do certyfikacji. 

Biblioteka modułów TURP Mentor 
Obejmuje narzędzia do opanowania i zarządzanie powikłaniami mające na celu wykonanie zabiegu TURP i leczenie laserowe BPH bez udziału pacjentów. 

1. Moduł podstawowych umiejętności 
Moduł zawiera podstawowe zadania umożliwiające zdobycie wszystkich wymaganych umiejętności niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia kompletnej procedury TURP. Moduł zapewnia również program nauczania polegający na bezpiecznym ćwiczeniu w przyjaznym środowisku aż do osiągnięcia wymaganego poziomu biegłości. 
Ćwiczący zdobywają doświadczenie w identyfikacji anatomicznych punktów anatomicznych, cystoskopii, przeprowadzenie bezpiecznej resekcji oraz kontrolę krwawienia. 
Cele: 
• poszerzanie wiedzy o anatomii i punktach orientacyjnych 
• osiągnie biegłości w posługiwaniu się resektoskopem 
• przyzwyczajenie do efektu podparcia i 30° kątowego zasięgu 
• zdobycie percepcji głębokości i koordynacji ręka i oko 
• zdobycie technik bezpiecznego przeprowadzenia resekcji 
• skuteczna kontrola nad krwawieniem i powikłaniami 

2. Moduł procedury 
Przypadki zwierają od małych do dużych prostat z hipertrofią bocznych i środkowych płatów, przedstawiają wyzwania, takie jak trudny dostęp i ciężkie krwawienia. 
Cele kształcenia: 
• ustawienie jasnego obrazu 
• identyfikacja punktów orientacyjnych i uzyskanie wizualizacji 3D relacji anatomicznych pacjenta 
• wycięcie prostaty z bezpiecznym operowaniem pętlą elektrody 
• koagulacja miejsc krwawienia za pomocą pętli elektrody 
• przeprowadzenie bezpiecznej inspekcji po zakończeniu procedury