Simbionix U/S MENTOR zestaw podstawowy z 1 modułem i fantomem kobiety

 • Kod: SX USM-1M-WOM
 • Poleć produkt

U/S MENTOR™

Multidyscyplinarne rozwiązanie dla treningu ultrasonografii. U/S Mentor oferuje wysokiej jakości medyczny symulator do treningu badań ultrasonograficznych oraz interwencyjnych.U/S Mentor oferuje multidyscyplinarne, realistyczne praktyczne szkolenie dla stale rozrastającego się  zastosowania ultradźwięków w medycynie szczególnie w punkcie opieki (POC). Zapewnia to rezydentom i praktykującym lekarzom możliwość zdobywania i doskonalenia ich umiejętności w dziedzinie ultrasonografii na różnorodnych wirtualnych pacjentach. Symulator jest zaprojektowany do zapewnienia optymalnego środowiska edukacyjnego do osiągnięcia i wykazania poziomu kompetencji.

 

Platforma U/S Mentor

Symulator U/S Mentor łączy realistyczny męski/ żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz realistycznym wirtualnym pacjentem do ćwiczenia obrazowania oraz diagnostyki różnorodnych anatomii i patologii.Trening na symulatorze zapewnia realistyczne doświadczenie, użycie emulowanych (naśladujących) sond ultrasonograficznych do zabiegów przezklatkowych, przezbrzusznych, przezprzełykowych i przezpochwowych.Platforma zawiera innowacyjny komputer ,,all-in-one” z dużym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo dla wygody użytkownika jest dołączona bezprzewodowa klawiatura, myszka oraz pedał nożny.

 

Cechy i korzyści

Oferują realistyczne wykonywanie ultrasonografii oraz obiektywną ocenę.U/S Mentor zapewnia środowisko edukacyjne i kliniczne dla wszechstronnego treningu protokołów badania ultrasonograficznego.

 • elegancka, modularna platforma umożliwia zarówno konfigurację komputerów stacjonarnych i laptopów
 • realistyczny, namacalny manekin może być zmieniany podczas ciągłego szkolenia
 • realistyczny przełącznik sondy dla  natychmiastowego zamiennego podejścia: TTE/TEE, TAS/TVS
 • realistyczny zestaw obrazów z ultrasonografii, prezentujących wspólne cechy ultrasonograficzne i artefakty
 • podstawowe i zaawansowane narzędzia oraz kontrolki obrazu są swobodnie dostępne
 • zaawansowane narzędzia diagnostyczne są do dyspozycji użytkownika: Doppler w kolorze, CW, PW, M-mode, pomiary i więcej
 • realistyczna anatomia fizjologii i patologii oferuje zróżnicowany zakres normalnych i nieprawidłowych scenariuszy
 • szkolenie w pełnym zakresie rzeczywistej procedury: rozpoczęcie od przypadłości  pacjenta i wyników badań lab., do badania i dokumentacji, wraz z interpretacją kliniczną i raportowaniem wyników
 • zadania proceduralne oraz ,,zadania proceduralne krok po kroku” stwarzają możliwość samouczenia i zaoszczędzenia cennego czasu
 • zaawansowane środowisko edukacyjne optymalizuje indywidualna krzywą uczenia, oferując zewnętrzne wizualizacje, etykiety anatomiczne, tutoriale, natychmiastowy feedback z ćwiczenia i więcej
 • unikalne cechy Poziomu Przypadku oferuje kreowanie różnorodnych scenariuszy używając pojedynczego przypadku, dostosowując w ten sposób złożoność diagnostyczną do poziomu zaawansowania uczących się
 • przechwytywanie dokładności i skuteczności pomiarów, analizy obrazów itp., wspiera monitorowanie postępu przez ćwiczącego (self-monitoring)
 • zarówno umiejętności techniczne jak i interpretacja diagnostyczna są praktykowane, ocenianie i raportowane
 • unikalny system oceniania treningu- MentorLearn oferuje zwiększone możliwości dla ćwiczących i zarządzających szkoleniami, w tym monitorowanie postępów, ustawianie poziomów, dostęp zdalny oraz różnorodne interfejsy symulatora.

Biblioteka modułów U/S Mentor

Platforma symulatora zaprogramowanego dla różnorodnych specjalności zawiera ciągle rozwijającą się bibliotekę modułów.System 3D współpracując z ekspertami medycznymi w celu ciągłego dodawania modułów szkoleniowych związanych z badaniami i procedurami ultrasonograficznymi. Wszystkie modułu zawierają wirtualnego pacjenta bazującego na rzeczywistych pacjentach z różnorodnymi patologiami, nieprawidłowościami i anatomią.Moduł nauczania zawiera program treningowy badań ultrasonograficznych wykonywanych przez radiologów, internistów, lekarzy medycyny ratunkowej, ginekologów i położników.U/S Mentor jest jedynym symulatorem treningowym oferującym moduły treningowe używając prawdziwych skanów ultrasonograficznych oraz modułów opartych na pełnej symulacji wirtualnej rzeczywistości.

Moduły wirtualnej rzeczywistości

Rozległa biblioteka modułów wirtualnej rzeczywistości oferuje ćwiczącym wszechstronne środowisko edukacyjne zawierające realistyczne anatomię, zaawansowane narzędzia diagnostyczne, pełną ocenę skuteczności i inne.Trening zawiera Umiejętności proceduralne krok po kroku oraz diagnostykę różnorodnych zdrowych i nieprawidłowych przypadków.

Skoncentrowane kliniczne scenariusze

Moduły te zawierają prawdziwe obrazy ultrasonograficzne wykonane przez ekspertów medycznych. Skoncentrowane środowisko diagnostyczne zapewnia ćwiczącym możliwość do poprawy  wiedzy diagnostycznej różnorodnych patologii, od popularnych przypadków do rzadkich nieprawidłowości.

Biblioteka modułów zawiera:

 1. Moduł podstawowych umiejętności ultrasonografii

Unikalny model zaprojektowany aby rozwijać ultrasonograficzne umiejętności psychomotoryczne i możliwości uzyskiwania obrazów ultrasonograficznych. Moduł zawiera 3 różne zadania mające na celu poprawę koordynacji oko-ręka i kontroli obrazu ultrasonograficznego. Celem tego innowacyjnego modułu jest pomoc w opanowaniu podstawowych umiejętności ultrasonograficznych, które są podstawą dla różnych badań i technik ultrasonograficznych.

2.  Moduł echokardiografii przyłóżkowej  

3. Moduł zaawansowanego echo

4. Moduł TEE

5. Moduł eFAST i RUSH

6. Moduł jamy brzusznej

7. Moduł podstawowej ultrasonografia przezpochwowej
8. Moduł położniczy: pierwszy trymestr
9. Moduł położniczy: drugi trymestr
10. Moduł neurosonografii płodu

11. Moduł echa płodu